Polityka prywatności

Państwa prywatność jest dla nas ważna.

Polityką firmy FOTO Michał Rainko jest respektować Państwa prywatność w odniesieniu do informacji, które możemy zbierać, gdy korzystacie z naszego serwisu internetowego. Zgodnie z powyższym stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności, abyście mogli zrozumieć dlaczego i w jaki sposób gromadzimy dane osobowe oraz do czego je wykorzystujemy.

Poniżej nakreślamy naszą Politykę Prywatności:

– Informacje osobowe, będziemy pobierać w sposób zgodny z prawem, za wiedzą i/lub zgodą osób, których te informacje dotyczą.
– Będziemy gromadzić i wykorzystywać informacje osobowe tylko we wskazanych celach.
– Gromadzone dane osobowe powinny zawierać tylko tyle informacji, ile jest potrzebnych do spełnienia założonych celów ich gromadzenia; ponadto powinny być one dokładne, aktualne i kompletne.
– Dane osobowe chronione są poprzez użycie stosownych narzędzi bezpieczeństwa. Ochrona obejmuje: utratę danych, kradzież, nieautoryzowany dostęp, ujawnianie, kopiowanie i modyfikację.
– Użytkownicy strony będą mieli łatwy dostęp do informacji związanych z naszą Polityką Prywatności, ich zarządzaniem oraz ochroną danych osobowych.
– Dane osobowe będziemy przetrzymywać tak długo, jak to jest konieczne dla spełnienia celu ich gromadzenia.
– FOTO Michał Rainko respektuje wszystkie prawa przysługujące Państwu na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.

Jesteśmy zaangażowani w to by nasza strona działała w zgodzie z niniejszymi zasadami, a poufność informacji osobowych była zachowana. FOTO Michał Rainko może zmieniać treść niniejszej polityki w dowolnym czasie, bez powiadamiania kogokolwiek.

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako: „Rozporządzenie”) FOTO Michał Rainko, informuje iż:

– Administratorem Państwa danych osobowych staje się FOTO Michał Rainko z siedzibą w Łodzi, ul. Retkińska 114A/48 94-004 Łódź, zarejestrowana pod numerem REGON: 101000631. Kontakt z FOTO Michał Rainko możliwy jest także pod adresem mailowym: foto@rainko.pl ;
– Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, bądź realizacji powierzonych zadań.
– FOTO Michał Rainko nie przekazuje danych osobowych.
– Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Mają Państwo także prawo żądania informacji o swoich danych osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Państwu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania oraz dla realizacji powierzonych mi zadań.